×
разписание след дистанция

Превозвачи

 • свързан

  Уважаеми клиенти,
  информация за актуални маршрутни промени, може да получите в секция
  https://varnatraffic.com/Info

  Уважаеми клиенти,
  "Градски транспорт" ЕАД Варна Ви информира, че от 05.07.2019 г. до 15.07.2019 г. вкл., ще се издават абонаментни карти на граждани на 65 и повече години.
  Право на карта на преференциални цени имат всички граждани на възраст 65 и повече години с постоянен адрес на територията на Община Варна (по решение 2080 - 9/40/30.03.2015 г. на ОбС Варна.
  Право на карта имат всички чужди граждани на възраст 65 и повече години, които имат постоянна адресна регистрация на територията на Община Варна и отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1, т.4 от Закона за чужденците в България.
  Гражданите на 65 и 66 години имат право на карта само за една линия.
  Гражданите на 67 и повече години имат право на карта за две линии.

  Абонаментните карти ще се издават срещу представяне на следните документи:
  Лична карта - оригинал;
  Актуална снимка;
  Заявка за издаване на карта се изисква при първоначално издаване , дубликат, смяна на линия или пропуснат срок;
  Настояща издадена карта при изтичане на срока на валидност;
  Копие от пенсионно разпореждане, придобилите право на пенсия по реда на чл. 68, ал.2 и ал.3 от КСО;
   1. Пункт "Централна станция"(до у-ще „Димчо Дебелянов“) - без почивен ден от 08:00 до 17:00 часа, обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа
  2. Пунктове "Младост", "Север" и  "Централна поща" от 08:00 до 16:00 часа,обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивен ден - неделя;
  3. Пункт "Владиславово"  от 08:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивен ден  неделя;
  4. Пункт "Аспарухово"  от 08:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивен ден неделя;
  5. Пунктове "Автогара" (гише 9), "Галата" и "Явор"  от 08:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа и  почивен ден неделя;
  6. В Изчислителният център на бул. "Сливница" (гише 22)- от 09:00 до 17:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, с почивни дни събота и неделя;
  7. Пункт "Почивка" - на обръщача от 08:30 до 16:30 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивни дни събота и неделя;
  8. В кв. "Виница" в сградата на кметството от 08:30 до 16:30 часа,  с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа почивни дни събота и неделя;
  9. Пункт "Тополи" в сградата на кметството на 08 и 9.07.2019 г. от 08:30 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа, почивни дни събота и неделя.

 • свързан

   

Зареждане на картата ...