Спирка Цена 06:45 07:05
ЖП.ГАРА 06:45 07:05
ЦЕНТРАЛНА ПОЩА1.00лв. 06:50 07:10
ТРАКИЯ1.00лв. 06:52 07:12
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ1.00лв. 06:54 07:14
АВТОГАРА1.00лв. 06:55 07:15
РОДИНА1.00лв. 06:56 07:16
ИВАН РИЛСКИ1.00лв. 06:58 07:18
БОРСАТА1.00лв. 06:59 07:19
ВАМО1.00лв. 07:01 07:21
РАДИОЗАВОД1.00лв. 07:02 07:22
ЕЛПРОМ1.00лв. 07:04 07:24
ЕЛЕКТРОТЕРМ1.00лв. 07:06 07:26
МЕТАЛ-21.00лв. 07:07 07:27
ЯНКО КОСТОВ1.00лв. 07:08 07:28
ЗПЗ1.00лв. 07:10 07:30
КАРТОНАЖНА ФАБРИКА1.00лв. 07:13 07:33
МЛЕКОЗАВОД1.00лв. 07:15 07:35
БИЗНЕС ПАРК1.00лв. 07:15 07:35
Спирка Цена 17:00
БИЗНЕС ПАРК 17:00
МЛЕКОЗАВОД-21.00лв. 17:01
КАРТОНАЖНА ФАБРИКА-21.00лв. 17:02
ЗПЗ1.00лв. 17:04
ЯНКО КОСТОВ-21.00лв. 17:07
МЕТАЛ-21.00лв. 17:08
ЕЛЕКТРОТЕРМ-21.00лв. 17:09
ЕЛПРОМ-21.00лв. 17:11
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 17:13
ВАМО-21.00лв. 17:14
БОРСАТА-21.00лв. 17:15
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 17:17
РОДИНА-21.00лв. 17:18
АВТОГАРА-21.00лв. 17:19
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 17:20
ТРАКИЯ-21.00лв. 17:22
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 17:24
ЖП Гара-21.00лв. 17:27