Спирка Цена 06:55
Бл 407 /Вл-вово/ 06:55
Бл.407/Вл-во/-21.00лв. 06:55
кап.ПЕТКО ВОЙВОДА-21.00лв. 06:57
ХИМИК-21.00лв. 06:58
ДЕВНЯ-21.00лв. 07:00
МУРГАШ1.00лв. 07:01
АРМЕЙСКА-21.00лв. 07:03
ТИС СЕВЕР-21.00лв. 07:05
ПАРК-МУЗЕЙ ВЛ.ВАРНЕНЧИК-21.00лв. 07:07
ЕЛПРОМ-21.00лв. 07:10
АВТОГАРА-21.00лв. 07:15
ТРАКИЯ-21.00лв. 07:17
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 07:20
МАТРОСКИ КЛУБ1.00лв. 07:21
К З 1.00лв. 07:24
РОДОПА1.00лв. 07:26
АСПАРУХОВ МОСТ1.00лв. 07:26
ПЯСЪКА1.00лв. 07:27
МОРЯК1.00лв. 07:28
КРЗ1.00лв. 07:29
Спирка Цена 16:45 17:00
КРЗ-2 16:45 17:00
МОРЯК-21.00лв. 16:46 17:01
ПЯСЪКА1.00лв. 16:47 17:02
АСПАРУХОВ МОСТ1.00лв. 16:47 17:02
РОДОПА1.00лв. 16:48 17:03
К З1.00лв. 16:49 17:04
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 16:51 17:06
ЦЕНТРАЛНА ПОЩА1.00лв. 16:58 17:13
ТРАКИЯ1.00лв. 17:02 17:17
АВТОГАРА1.00лв. 17:05 17:20
ЕЛПРОМ1.00лв. 17:12 17:27
Школа МВР -2 /за квартали/1.00лв. 17:14 17:29
ПАРК-МУЗЕЙ ВЛ.ВАРНЕНЧИК1.00лв. 17:15 17:30
ТИС СЕВЕР1.00лв. 17:18 17:33
АРМЕЙСКА1.00лв. 17:19 17:34
МУРГАШ1.00лв. 17:21 17:36
ДЕВНЯ1.00лв. 17:23 17:38
ХИМИК1.00лв. 17:24 17:39
кап.ПЕТКО ВОЙВОДА1.00лв. 17:25 17:40
СКАЛАТА1.00лв. 17:26 17:41
Бл 407 /Вл-вово/1.00лв. 17:27 17:42