Спирка Цена 05:10 07:41 12:21 17:21 19:04
К З 05:10
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 05:15 07:41 12:21 17:21
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 05:17 07:43 12:24 17:24 19:04
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 05:19 07:45 12:26 17:26 19:06
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ1.00лв. 19:09
АВТОГАРА1.00лв. 19:10
ИВАН РИЛСКИ1.00лв. 19:12
БОРСАТА1.00лв. 19:13
ВАМО1.00лв. 19:14
РАДИОЗАВОД1.00лв. 19:15
ЕЛПРОМ1.00лв. 19:17
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-21.00лв. 19:23
САМОЛЕТА/Акс-во/-21.00лв. 19:24
ДЗС/Акс-во/-21.00лв. 19:25
ПОЩА/Акс-во/-21.00лв. 19:26
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 19:27
БЛОКОВИТЕ1.00лв. 19:28
ЧУЧУРА1.00лв. 19:29
ФЕРМАТА1.00лв. 19:31
ИГНАТИЕВО СТОПА1.00лв. 19:33
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 19:34
Доброглед първа1.00лв. 19:35
Доброглед втора1.00лв. 19:36
Доброглед църквата1.00лв. 19:37
Доброглед чешмата1.00лв. 19:39
с. ДОБРОГЛЕД1.00лв. 19:40
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН1.00лв. 05:26 07:52 12:35 17:35
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 05:27 07:53 12:36 17:36
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 05:28 07:47 12:28 17:28
КАНТОНА1.00лв. 05:28 07:54 17:37
РОСИЦА1.00лв. 05:30 07:58 12:37 17:38
ВиК1.00лв. 05:31 07:50 12:31 17:31
СВЕЖЕСТ1.00лв. 05:31 07:59 12:39 17:40
РАЗКЛ. КАМЕНАР1.00лв. 05:32 08:00 12:41 17:42
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 17:53
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 17:55
ГОРСКА1.00лв. 12:42
ТРАФОПОСТ1.00лв. 12:44
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 12:46
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 12:48
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 12:52
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 12:54
ВЪГЛЕН ПЪРВА1.00лв. 05:40 08:12 13:04 17:59
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 08:14 13:09 18:00
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 05:55 08:20 13:10 18:00
Спирка Цена 06:00 08:20 13:10 18:00 19:40
с. ДОБРОГЛЕД 19:40
Доброглед чешмата-21.00лв. 19:41
Доброглед Църквата-21.00лв. 19:42
Доброглед втора-21.00лв. 19:43
Доброглед първа-21.00лв. 19:44
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 19:49
ИГНАТИЕВО-31.00лв. 19:50
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 19:51
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 19:52
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 19:53
ЧУЧУРА-21.00лв. 19:57
ФЕРМАТА-21.00лв. 19:58
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 20:01
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 20:04
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 20:05
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 20:06
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 20:07
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 20:08
БИЗНЕС ПАРК1.00лв. 20:12
ЕЛПРОМ-21.00лв. 20:15
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 20:17
ВАМО-21.00лв. 20:18
БОРСАТА-21.00лв. 20:19
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 20:21
АВТОГАРА-21.00лв. 20:23
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 20:24
ТРАКИЯ-21.00лв. 20:25
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 20:27
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 06:00 08:20 13:10 18:00
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 06:00 08:20 13:10 18:00
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 06:01 08:21 13:11 18:01
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 06:10 08:30 13:20
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 06:12 08:32 13:22
РАЗКЛ. КАМЕНАР1.00лв. 06:15 08:35 18:07
ГОРСКА1.00лв. 06:16 08:37 18:09
ТРАФОПОСТ1.00лв. 06:17 08:38 18:10
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 06:18 08:40 18:11
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 06:19 08:41 18:12
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 06:20 08:43 18:15
КУМАНОВО ЦЕНТЪР 21.00лв. 08:45 18:30
ГОРСКА1.00лв. 08:49 18:34
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 08:53 13:30 18:38
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 08:56 18:41
СВЕЖЕСТ1.00лв. 08:59 13:31 18:44
РОСИЦА1.00лв. 09:01 13:32 18:46
КАНТОНА1.00лв. 09:03 13:33 18:48
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 09:05 13:35 18:50
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 09:07 13:36 18:52
ВиК-21.00лв. 09:09 13:38 18:54
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 09:11 13:41 18:55
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 09:15 13:44 18:56
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 09:17 13:46 18:57 20:28
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 06:21
КУМАНОВО ГРОБИЩА1.00лв. 06:23
с. КИЧЕВО1.00лв. 06:30
Разклона Кичево /за Вн/1.00лв. 06:31
СТОПАНСКИ ДВОР /за Вн/1.00лв. 06:32
ДОБРЕВА ЧЕШМА1.00лв. 06:33
ПОДЕЛЕНИЕТО1.00лв. 06:35
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА1.00лв. 06:37
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ /за Вн/1.00лв. 06:39
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 06:41
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 06:45
ЯВОР1.00лв. 06:48
ПАМЕТНИКА-21.00лв. 06:50
ЧАТАЛДЖА-21.00лв. 06:52
Пл .СЪЕДИНЕНИЕ-21.00лв. 06:54
МУЗЕЯ1.00лв. 06:56
МАТРОСКИ КЛУБ1.00лв. 06:58
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 07:00 09:19 13:48 18:58
К З1.00лв. 07:01 09:20 13:49 19:00 20:29