Спирка Цена 07:00 09:01 11:11 13:11 14:46 17:31 19:46
К З 07:00 09:01 11:11 13:11 14:46 17:31 19:46
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 07:01 09:02 11:12 13:12 14:47 17:32 19:47
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 17:33
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 17:35
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ1.00лв. 17:37
АВТОГАРА1.00лв. 17:38
ИВАН РИЛСКИ1.00лв. 17:40
БОРСАТА1.00лв. 17:41
ВАМО1.00лв. 17:42
РАДИОЗАВОД1.00лв. 17:43
ЕЛПРОМ1.00лв. 17:45
ВИНЗАВОД1.00лв. 17:46
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 17:47
Метро-21.00лв. 17:48
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 17:49
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-21.00лв. 17:51
САМОЛЕТА/Акс-во/-21.00лв. 17:52
ДЗС/Акс-во/-21.00лв. 17:53
ПОЩА/Акс-во/-21.00лв. 17:54
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 17:55
БЛОКОВИТЕ1.00лв. 17:58
ЧУЧУРА1.00лв. 17:59
ФЕРМАТА1.00лв. 18:01
ИГНАТИЕВО СТОПА1.00лв. 18:03
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 18:05
ИГНАТИЕВО-31.00лв. 18:06
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 18:07
РАЗКЛОН ПРИПЕК1.00лв. 18:09
ПРИПЕК ЦЕНТЪР1.00лв. 18:11
ПРИПЕК ТРЕТА1.00лв. 18:13
ЖАР1.00лв. 18:14
РАЗКЛОН БАНОВО1.00лв. 18:16
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО1.00лв. 18:19
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 18:21
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 18:30
ПОЛИГРАФИЯ1.00лв. 07:03 09:03 11:13 13:13 14:48 19:48
КОЗИРКАТА1.00лв. 07:05 09:05 11:15 13:15 14:50 19:50
МУЗЕЯ1.00лв. 07:07 09:07 11:17 13:17 14:52 19:52
Пл. СЪЕДИНЕНИЕ1.00лв. 07:09 09:09 11:19 13:19 14:54 19:54
ЧАТАЛДЖА1.00лв. 07:11 09:11 11:21 13:21 14:56 19:56
ПАМЕТНИКА1.00лв. 07:13 09:13 11:23 13:23 14:58 19:58
ЯВОР1.00лв. 07:15 09:15 11:25 13:25 15:00 20:00
РАЗКЛОН ВИНИЦА1.00лв. 07:20 09:20 11:30 13:30 15:05 20:05
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ1.00лв. 07:22 09:22 11:32 13:32 15:07 20:07
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА /за Осеново/1.00лв. 07:24 09:24 11:34 13:34 15:09 20:09
ПОДЕЛЕНИЕТО /за Осеново/1.00лв. 07:26 09:26 11:36 13:36 15:11 20:11
ДОБРЕВА ЧЕШМА /за Осеново/1.00лв. 07:27 09:27 11:37 13:37 15:12
Радио предавател1.00лв. 07:28 09:28 11:38 13:38 15:13 20:12
СТОПАНСКИ ДВОР /Кичево/1.00лв. 07:29 09:29 11:39 13:39 15:14 20:13
РАЗКЛОН КИЧЕВО1.00лв. 07:30 09:30 11:40 13:40 15:15 20:14
с. КИЧЕВО1.00лв. 07:31 09:31 11:41 13:45 15:20 20:20
РАЗКЛОН ОРЕШАК1.00лв. 07:34 09:35 15:25
с. ОРЕШАК1.00лв. 07:36 09:40
РАЗКЛОН ОСЕНОВО1.00лв. 07:40 09:45 11:46 15:30
КАМЪНИТЕ1.00лв. 07:42 09:47 11:49 15:32
ПЯСЪЦИТЕ1.00лв. 07:43 09:48 11:50 15:33
ДЕРЕТО1.00лв. 07:45 09:49 11:51 15:34
ОРЕХИТЕ1.00лв. 07:47 09:50 11:52 15:35
ГОРСКА /за Осеново/1.00лв. 07:48 09:51 11:53 15:36
ГОРНА МАХАЛА1.00лв. 07:50 09:53 11:55 15:38
с. ОСЕНОВО1.00лв. 08:00 10:00 12:00 15:45
Спирка Цена 08:00 10:00 12:00 13:50 15:45 18:30 20:20
с. СЛЪНЧЕВО 18:30
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 18:30
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 21.00лв. 18:31
РАЗКЛОН БАНОВО 21.00лв. 18:32
ЖАР 21.00лв. 18:33
ПРИПЕК ТРЕТА - 21.00лв. 18:35
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 21.00лв. 18:37
РАЗКЛОНА ПРИПЕК1.00лв. 18:38
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 18:45
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 18:47
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 18:49
ЧУЧУРА-21.00лв. 18:50
ФЕРМАТА-21.00лв. 18:51
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 18:53
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 18:54
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 18:55
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 18:56
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 18:57
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 18:58
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 19:00
МЕТРО1.00лв. 19:02
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 19:03
ВИНЗАВОД1.00лв. 19:04
ЕЛПРОМ-21.00лв. 19:05
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 19:07
ВАМО-21.00лв. 19:09
БОРСАТА-21.00лв. 19:10
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 19:12
АВТОГАРА-21.00лв. 19:14
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 19:15
ТРАКИЯ-21.00лв. 19:16
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 19:18
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 19:19
с. ОСЕНОВО1.00лв. 08:00 10:00 12:00 15:45
ГОРНА МАХАЛА /за Вн/1.00лв. 08:01 10:01 12:01 15:46
ГОРСКА /за Вн/1.00лв. 08:03 10:03 12:03 15:48
ОРЕХИТЕ /за Вн/1.00лв. 08:04 10:04 12:04 15:49
ДЕРЕТО /за Вн/1.00лв. 08:06 10:06 12:06 15:51
ПЯСЪЦИТЕ /за Вн/1.00лв. 08:08 10:08 12:08 15:53
КАМЪНИТЕ /за Вн/1.00лв. 08:10 10:10 12:10 15:55
РАЗКЛОН ОСЕНОВО1.00лв. 08:12 10:12 12:12 15:57
РАЗКЛОН ОРЕШАК1.00лв. 08:15 10:15 15:59
с. ОРЕШАК1.00лв. 16:05
с. КИЧЕВО1.00лв. 08:20 10:20 12:20 13:50 16:15 20:20
Разклона Кичево /за Вн/1.00лв. 08:21 10:21 12:21 13:52 16:16 20:21
СТОПАНСКИ ДВОР /за Вн/1.00лв. 08:22 10:22 12:22 13:53 16:17 20:22
Радио предавател 21.00лв. 08:23 10:23 12:23 13:54 16:18 20:23
ДОБРЕВА ЧЕШМА1.00лв. 08:24 10:24 12:24 13:55 16:19 20:24
ПОДЕЛЕНИЕТО1.00лв. 08:26 10:26 12:26 13:57 16:21 20:27
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА1.00лв. 08:28 10:28 12:28 13:59 16:23 20:29
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ /за Вн/1.00лв. 08:30 10:30 12:30 14:01 16:25 20:31
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 08:32 10:32 12:32 14:03 16:27 20:33
ЯВОР1.00лв. 08:36 10:36 12:36 14:07 16:31 20:37
ПАМЕТНИКА-21.00лв. 08:38 10:38 12:39 14:09 16:33 20:39
ЧАТАЛДЖА-21.00лв. 08:39 10:39 12:41 14:11 16:35 20:41
Пл .СЪЕДИНЕНИЕ-21.00лв. 08:41 10:41 12:43 14:13 16:37 20:43
МУЗЕЯ1.00лв. 08:43 10:43 12:45 14:15 16:39 20:45
МАТРОСКИ КЛУБ1.00лв. 08:45 10:46 12:47 14:17 16:41 20:47
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 08:47 10:48 12:49 14:19 16:42 19:20 20:49
К З 1.00лв. 08:50 10:50 12:50 14:30 16:43 19:21 20:50