Спирка Цена 13:10 17:20
с. КИЧЕВО 13:10 17:20
К З1.00лв. 13:50 17:55
Спирка Цена 14:30
с. ОРЕШАК 14:30
К З1.00лв. 15:30
Спирка Цена 06:20 07:50 10:00 12:00 15:45
с. ОСЕНОВО 06:20 07:50 10:00 12:00 15:45
К З1.00лв. 07:30 09:00 11:10 13:00 17:45
Спирка Цена 07:00 08:50 11:10 14:45 18:00
К З 07:00 08:50 11:10 14:45 18:00
с. ОСЕНОВО1.00лв. 07:45 09:50 11:55 15:40 18:55
Спирка Цена 12:40 16:40 19:45
К З 12:40 16:40 19:45
с. КИЧЕВО1.00лв. 13:10 17:20 20:15
Спирка Цена 13:40
К З 13:40
с. ОРЕШАК1.00лв. 14:25
Спирка Цена 17:45
К З 17:45
с. ДОЛИЩЕ1.00лв. 18:45
Спирка Цена 06:00 18:45
с. ДОЛИЩЕ 06:00 18:45
К З1.00лв. 06:59 19:45