Спирка Цена 05:31 18:31
К З 05:31 18:31
8-ми ДЕКЕМВРИ0.00лв. 05:32 18:32
ЛАВРЕНТИЙ0.00лв. 05:34 18:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР0.00лв. 05:35 18:36
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ0.00лв. 05:37 18:38
АВТОГАРА0.00лв. 05:38 18:39
ИВАН РИЛСКИ0.00лв. 05:40 18:41
БОРСАТА0.00лв. 05:41 18:42
ВАМО0.00лв. 05:42 18:43
РАДИОЗАВОД0.00лв. 05:43 18:44
ЕЛПРОМ0.00лв. 05:45 18:46
ВИНЗАВОД0.00лв. 05:46 18:47
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/0.00лв. 05:47 18:48
Метро-20.00лв. 05:48 18:49
ДОМ НА КАМИОНА0.00лв. 05:49 18:50
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-20.00лв. 05:51 18:52
САМОЛЕТА/Акс-во/-20.00лв. 05:52 18:53
ДЗС/Акс-во/-20.00лв. 05:54 18:54
ПОЩА/Акс-во/-20.00лв. 05:55 18:55
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО0.00лв. 05:56 18:57
БЛОКОВИТЕ0.00лв. 05:59 19:00
ЧУЧУРА0.00лв. 06:00 19:01
ФЕРМАТА0.00лв. 06:02 19:03
ИГНАТИЕВО СТОПА0.00лв. 06:04 19:05
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 06:06 19:07
ИГНАТИЕВО-30.00лв. 06:07 19:08
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ0.00лв. 06:08 19:09
РАЗКЛОН ПРИПЕК0.00лв. 06:10 19:11
ПРИПЕК ЦЕНТЪР0.00лв. 06:12 19:12
ПРИПЕК ТРЕТА0.00лв. 06:13 19:14
ЖАР0.00лв. 06:14 19:15
РАЗКЛОН БАНОВО0.00лв. 06:15 19:16
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО0.00лв. 06:17 19:18
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 06:20 19:20
с. СЛЪНЧЕВО0.00лв. 06:20 19:20
Спирка Цена 06:20 19:20
с. СЛЪНЧЕВО 06:20 19:20
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР0.00лв. 06:20 19:20
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО1.00лв. 19:21
РАЗКЛОН БАНОВО1.00лв. 19:22
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 20.00лв. 06:21
РАЗКЛОН БАНОВО 20.00лв. 06:22
ЖАР1.00лв. 06:23 19:23
ПРИПЕК ТРЕТА - 20.00лв. 06:25 19:25
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 20.00лв. 06:26 19:27
РАЗКЛОНА ПРИПЕК0.00лв. 06:27 19:28
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ0.00лв. 06:30 19:30
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 20.00лв. 06:32 19:32
ИГНАТИЕВО СТОПА - 20.00лв. 06:34 19:34
ФЕРМАТА-20.00лв. 06:35 19:35
ЧУЧУРА-20.00лв. 06:36 19:36
БЛОКОВЕТЕ 20.00лв. 06:38 19:37
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО0.00лв. 06:39 19:38
ПОЩА/Акс-во/0.00лв. 06:40 19:39
ДЗС/Акс-во/0.00лв. 06:41 19:40
САМОЛЕТА/Акс-во/0.00лв. 06:42 19:41
ЛОЗАРСКА/Акс-во/0.00лв. 06:43 19:42
ДОМ НА КАМИОНА 20.00лв. 06:45 19:43
МЕТРО0.00лв. 06:47 19:44
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/0.00лв. 06:48 19:45
ВИНЗАВОД0.00лв. 06:49 19:46
ЕЛПРОМ-20.00лв. 06:50 19:47
РАДИОЗАВОД-20.00лв. 06:52 19:49
ВАМО-20.00лв. 06:53 19:50
БОРСАТА-20.00лв. 06:54 19:51
ИВАН РИЛСКИ-20.00лв. 06:55 19:52
АВТОГАРА-20.00лв. 06:57 19:53
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-20.00лв. 06:58 19:54
ТРАКИЯ-20.00лв. 07:02 19:55
КАТЕДРАЛАТА-20.00лв. 07:04 19:58
ПОЛИГРАФИЯ-20.00лв. 07:06 19:59
8-ми ДЕКЕМВРИ0.00лв. 07:08 20:00
К З 0.00лв. 07:10 20:01