Спирка Цена 06:50 08:50 12:00 14:30 16:30 18:30
ПЕТРОЛ 16:30
КРЗ-21.00лв. 16:31
МОРЯК-21.00лв. 16:32
ПЯСЪКА1.00лв. 16:33
РОДОПА1.00лв. 16:34
АСПАРУХОВО1.00лв. 06:50 08:50 18:30
ЦЕНТЪР/Аспарухово/1.00лв. 06:50 08:51
НАРОДНИ БУДИТЕЛИ1.00лв. 06:51 08:52
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ1.00лв. 06:52 08:53
КАЛИН1.00лв. 06:53 08:54
ДЖАНАВАРА1.00лв. 06:54 08:55
К З1.00лв. 06:59 09:00 12:00 14:30 16:36
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 07:00 09:01 12:01 14:31 16:37
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 07:03 09:03 12:04 14:34 16:39
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 07:05 09:05 12:06 14:36 16:41
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ1.00лв. 07:08 09:08 12:09 14:39 16:43
АВТОГАРА1.00лв. 07:09 09:09 12:10 14:40 16:44
ИВАН РИЛСКИ1.00лв. 07:11 09:11 12:12 14:42 16:46
БОРСАТА1.00лв. 07:12 09:12 12:13 14:43 16:47
ВАМО1.00лв. 07:13 09:13 12:14 14:44 16:48
РАДИОЗАВОД1.00лв. 07:14 09:14 12:15 14:45 16:49
ЕЛПРОМ1.00лв. 07:16 09:16 12:17 14:47 16:51
ВИНЗАВОД1.00лв. 16:52
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 16:53
Метро-21.00лв. 16:54
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 16:55
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-21.00лв. 07:21 09:21 12:23 14:52 16:57
САМОЛЕТА/Акс-во/-21.00лв. 07:22 09:22 12:24 14:53 16:58
ДЗС/Акс-во/-21.00лв. 07:23 09:23 12:25 14:54 16:59
ПОЩА/Акс-во/-21.00лв. 07:24 09:24 12:26 14:55 17:00
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 14:56
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 14:59
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 07:25 09:25 12:27 17:01
БЛОКОВИТЕ1.00лв. 07:26 09:28 12:30 17:04
ЧУЧУРА1.00лв. 07:29 09:29 12:31 15:00 17:05
ФЕРМАТА-21.00лв. 15:02
ФЕРМАТА1.00лв. 07:33 09:33 12:35 17:07
ИГНАТИЕВО СТОПА1.00лв. 07:34 09:34 12:37 15:03 17:09
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 07:35 09:35 12:38 15:05 17:11
ИГНАТИЕВО-31.00лв. 15:06 17:12
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 17:13
РАЗКЛОН ПРИПЕК1.00лв. 17:15
ПРИПЕК ЦЕНТЪР1.00лв. 17:17
ПРИПЕК ТРЕТА1.00лв. 17:19
ЖАР1.00лв. 17:20
РАЗКЛОН БАНОВО1.00лв. 17:22
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО1.00лв. 17:25
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 17:27
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 17:30
с. ИГНАТИЕВО1.00лв. 15:30
Доброглед първа1.00лв. 07:38 09:40 12:42
Доброглед втора1.00лв. 07:39 09:41 12:43
Доброглед църквата1.00лв. 07:40 09:42 12:44
Доброглед чешмата1.00лв. 07:41 09:44 12:45
с. ДОБРОГЛЕД1.00лв. 07:50 09:50 12:50 19:40
Спирка Цена 06:00 07:50 09:50 12:50 15:30 17:30 19:40
с. СЛЪНЧЕВО 17:30
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 17:31
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 21.00лв. 17:32
РАЗКЛОН БАНОВО 21.00лв. 17:33
ЖАР 21.00лв. 17:34
ПРИПЕК ТРЕТА - 21.00лв. 17:36
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 21.00лв. 17:38
РАЗКЛОНА ПРИПЕК1.00лв. 17:39
с. ДОБРОГЛЕД1.00лв. 07:50 09:50 12:50 19:40
Доброглед чешмата-21.00лв. 07:51 09:51 12:51
Доброглед Църквата-21.00лв. 07:52 09:52 12:52
Доброглед втора-21.00лв. 07:53 09:53 12:53
Доброглед първа-21.00лв. 07:54 09:54 12:54
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 07:59 09:59 12:59
ИГНАТИЕВО-31.00лв. 08:00 10:00 13:00
с. ИГНАТИЕВО1.00лв. 06:00 15:30
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 06:01 08:01 10:01 13:01 15:31 17:42
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 06:02 08:02 10:02 13:02 15:35 17:44
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 06:05 08:08 10:03 13:03 15:36 17:46
ЧУЧУРА-21.00лв. 08:09 10:07 13:07 15:37 17:47
ФЕРМАТА-21.00лв. 06:06 08:10 10:08 13:08 15:39 17:48
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 06:09 08:11 10:11 13:11 15:42
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 06:10 08:12 10:13 13:14 15:43
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 06:11 08:13 10:14 13:15 15:44
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 06:12 08:14 10:15 13:16 15:45
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 06:13 08:15 10:16 13:17 15:46
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 06:14 08:16 10:17 13:18 15:47
БИЗНЕС ПАРК1.00лв. 06:18 08:20 10:21 13:22 15:49
ЕЛПРОМ-21.00лв. 06:21 08:23 10:24 13:25 16:00
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 06:23 08:25 10:26 13:27 16:02
ВАМО-21.00лв. 06:24 08:26 10:27 13:28 16:03
БОРСАТА-21.00лв. 06:25 08:27 10:28 13:29 16:04
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 06:27 08:29 10:30 13:31 16:06
АВТОГАРА-21.00лв. 06:29 08:31 10:32 13:33 16:08
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 06:30 08:32 10:33 13:34 16:10
ТРАКИЯ-21.00лв. 06:31 08:33 10:34 13:35 16:12
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 06:33 08:35 10:36 13:37 16:13
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 06:34 08:36 10:37 13:38 16:14
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:35 08:37 10:38 13:39 16:15
К З 1.00лв. 06:36 08:38 10:39 13:40 16:17
ДЖАНАВАРА1.00лв. 06:40 08:42
КАЛИН-21.00лв. 06:41 08:43
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ-21.00лв. 06:42 08:44
НАРОДНИ БУДИТЕЛИ-21.00лв. 06:43 08:45
ЦЕНТЪР/Аспарухово/-21.00лв. 06:44 08:46
АСПАРУХОВО1.00лв. 06:45 08:49 18:25