Остановка Цена 05:15 07:15 11:30 15:15 17:45 20:00
К З 05:15 07:15 11:30 15:15 17:45 20:00
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 05:16 07:16 11:31 15:16 17:46 20:01
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 05:19 07:19 11:34 15:19 17:49 20:04
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 05:21 07:21 11:36 15:21 17:51 20:06
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 05:23 07:26 11:41 15:23 17:55 20:09
ВиК1.00лв. 05:25 07:28 11:43 15:25 17:57 20:11
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 20:17
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН1.00лв. 05:27 07:30 11:45 15:27 17:59 20:24
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 05:28 07:31 11:46 15:28 18:00 20:25
КАНТОНА1.00лв. 05:29 07:32 11:47 15:29 18:01 20:26
РОСИЦА1.00лв. 05:30 07:33 11:48 15:30 18:02 20:27
СВЕЖЕСТ1.00лв. 05:32 07:35 11:50 15:32 18:04 20:29
РАЗКЛ. КАМЕНАР1.00лв. 05:34 07:37 11:52 15:34 18:06 20:30
ДОЛИЩЕ ЦЕНТЪР1.00лв. 06:00
ГОРСКА1.00лв. 06:12 07:38 11:53 15:35 18:07 20:31
ТРАФОПОСТ1.00лв. 06:13 07:40 11:55 15:37 18:09 20:32
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 06:14 07:41 11:56 15:39 18:11 20:33
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 06:15 07:42 11:57 15:40 18:12 20:34
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 06:19 07:48 12:03 15:44 18:16 20:38
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 06:20 07:49 12:04 15:48 18:28 20:39
КУМАНОВО ГРОБИЩА1.00лв. 15:49 20:40
ВЪГЛЕН ПЪРВА1.00лв. 15:59 20:48
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 16:00 20:49
Остановка Цена 06:20 07:50 12:10 16:10 18:30 20:50
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР 16:10 20:50
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 16:11 20:51
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 16:20 21:00
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 16:21 21:01
КУМАНОВО ЦЕНТЪР 21.00лв. 07:50 12:10 18:30
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 07:51 12:11
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 07:55 12:15
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 07:57 12:17
ТРАФОПОСТ Каменар1.00лв. 07:59 12:19
ГОРСКА1.00лв. 08:01 12:21
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 06:20
КУМАНОВО ГРОБИЩА1.00лв. 06:21 18:31
ДОЛИЩЕ ЦЕНТЪР1.00лв. 18:45
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 08:02 12:22 16:29 18:57 21:09
СВЕЖЕСТ1.00лв. 08:04 12:24 16:31 18:59 21:11
РОСИЦА1.00лв. 08:05 12:25 16:32 19:00 21:12
КАНТОНА1.00лв. 08:06 12:26 16:33 19:01 21:13
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 08:07 12:27 16:34 19:02 21:14
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 08:08 12:28 16:35 19:03 21:15
ВиК-21.00лв. 08:09 12:29 16:36 19:04 21:16
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 08:12 12:32 16:39 19:07 21:19
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 08:16 12:36 16:43 19:11 21:23
С. КИЧЕВО-ЦЕНТЪР1.00лв. 06:30
РАЗКЛОН КИЧЕВО1.00лв. 06:31
СТОПАНСКИ ДВОР-КИЧЕВО 21.00лв. 06:32
РАДИО-ПРЕДАВАТЕЛ-21.00лв. 06:33
ДОБРЕВА ЧЕШМА1.00лв. 06:35
ПОДЕЛЕНИЕТО-2 /ОТ КИЧЕВО/1.00лв. 06:36
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА-21.00лв. 06:37
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ-21.00лв. 06:39
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 06:41
ЯВОР1.00лв. 06:46
ПАМЕТНИКА-21.00лв. 06:47
ЧАТАЛДЖА-21.00лв. 06:48
Пл .СЪЕДИНЕНИЕ-21.00лв. 06:50
МУЗЕЯ1.00лв. 06:52
МАТРОСКИ КЛУБ1.00лв. 06:54
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 06:55 08:18 12:38 16:45 19:13 21:25
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:56 08:19 12:39 16:46 19:14 21:26
К З 1.00лв. 06:57 08:20 12:40 16:47 19:15 21:27