Остановка Цена 06:15 15:15
К З 06:15 15:15
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:17 15:17
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 06:20 15:20
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 06:22 15:22
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 06:26 15:26
СПАРТАК1.00лв. 06:28 15:28
ХЕИ1.00лв. 06:29 15:29
ДУБРОВНИК-21.00лв. 06:30 15:30
БАЗАР ЛЕВСКИ-21.00лв. 06:31 15:31
РАЗКЛОН КИЧЕВО1.80лв. 06:46 15:46
С. КИЧЕВО-ЦЕНТЪР1.80лв. 06:47 15:47
КЛИМЕНТОВО ЧИФЛИКА3.60лв. 06:57 15:57
КЛИМЕНТОВО ЦЕНТЪР3.60лв. 06:58 15:58
КАНТАРДЖИЕВО ЛОЗЕНГРАД4.00лв. 07:06 16:06
КАНТАРДЖИЕВО ЦЕНТЪР4.00лв. 07:07 16:07
КАНТАРДЖИЕВО СРЕДНА МАХАЛА4.00лв. 07:08 16:08
ГЕН. КАНТАРДЖИЕВО КМЕТСТВО4.00лв. 07:09 16:09
Остановка Цена 07:15 16:15
ГЕН. КАНТАРДЖИЕВО КМЕТСТВО 07:15 16:15
КАНТАРДЖИЕВО СРЕДНА МАХАЛА 21.00лв. 07:16 16:16
КАНТАРДЖИЕВО ЦЕНТЪР 21.00лв. 07:18 16:18
КАНТАРДЖИЕВО ЛОЗЕНГРАД 21.00лв. 07:19 16:19
КЛИМЕНТОВО ЦЕНТЪР 21.60лв. 07:27 16:27
КЛИМЕНТОВО ЧИФЛИКА 21.60лв. 07:28 16:28
С. КИЧЕВО-ЦЕНТЪР2.40лв. 07:38 16:38
РАЗКЛОН КИЧЕВО2.40лв. 07:39 16:39
БАЗАР ЛЕВСКИ4.00лв. 07:54 16:54
ДУБРОВНИК4.00лв. 07:55 16:55
ХЕИ4.00лв. 07:56 16:56
СПАРТАК4.00лв. 07:57 16:57
ЯНКО МИХАЙЛОВ-24.00лв. 08:00 17:00
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР4.00лв. 08:04 17:04
ПОЛИГРАФИЯ-24.00лв. 08:06 17:06
8-ми ДЕКЕМВРИ4.00лв. 08:07 17:07
К З 4.00лв. 08:08 17:08