Остановка Цена 06:05
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ/Аксаково/ 06:05
ПАЗАРА/Акс-во/1.00лв. 06:06
ЦЕНТЪР/Аксаково/1.00лв. 06:07
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 06:08
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 06:09
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 06:10
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 06:11
ДЕТЕЛИНА-21.00лв. 06:15
кап.ПЕТКО ВОЙВОДА-21.00лв. 06:16
ХИМИК-21.00лв. 06:17
ДЕВНЯ-21.00лв. 06:18
МУРГАШ-21.00лв. 06:20
АРМЕЙСКА-21.00лв. 06:21
ТИС СЕВЕР-21.00лв. 06:22
КАТ-21.00лв. 06:23
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-21.00лв. 06:25
ХЕМУС-21.00лв. 06:27
ВЪЗРАЖДАНЕ-21.00лв. 06:28
ЦЕНТРАЛНА АВТОБАЗА-21.00лв. 06:30
ДОМ МЛАДОСТ-21.00лв. 06:32
ТИХ ТРУД-21.00лв. 06:34
ТЕХНИКУМИТЕ/Сливница/-21.00лв. 06:37
ТРАНСФОРМАТОРА-21.00лв. 06:39
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 06:42
СПАРТАК1.00лв. 06:43
ХЕИ1.00лв. 06:45
ДУБРОВНИК-21.00лв. 06:46
МИР1.00лв. 06:48
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 06:50
СОТИРА1.00лв. 06:51
СПОРТИСТ-21.00лв. 06:52
СТАДИОН ВАРНА-21.00лв. 06:53
СРЕДНОШКОЛСКА-21.00лв. 06:54
УЧЕНИЧЕСКИ К-С-21.00лв. 06:55
ПОЧИВКА/Обръщач/1.00лв. 06:55