Остановка Цена 05:15 07:41 17:21 19:21
К З 05:15 07:41 17:21 19:21
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 05:16 07:42 17:22 19:22
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 05:17 07:44 17:24 19:24
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 05:18 07:46 17:26 19:25
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 05:20 07:48 17:28 19:27
ВиК1.00лв. 05:23 07:51 17:31 19:30
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 07:55 17:34 19:35
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН1.00лв. 05:25 07:59 17:38 19:44
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 05:27 08:00 17:39 19:45
КАНТОНА1.00лв. 05:28 08:01 17:40 19:46
РОСИЦА1.00лв. 05:30 08:03 17:41 19:48
СВЕЖЕСТ1.00лв. 05:31 08:06 17:42 19:49
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 17:55
ВЪГЛЕН ПЪРВА1.00лв. 05:44 08:14 17:59 19:57
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 08:16 18:00 20:00
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 05:55 08:20 18:00 20:00
Остановка Цена 06:00 08:20 18:00 20:00
с. ВЪГЛЕН 06:00 08:20 18:00 20:00
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 06:00 08:20 18:00 20:00
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 06:01 08:21 18:01 20:01
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 06:10 18:05 20:08
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 06:11 18:07 20:10
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 06:19 08:40 18:16 20:19
СВЕЖЕСТ1.00лв. 06:21 08:42 18:19 20:22
РОСИЦА1.00лв. 06:22 08:43 18:21 20:23
КАНТОНА1.00лв. 06:23 08:44 18:25 20:24
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 06:24 08:45 18:26 20:25
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 06:25 08:46 18:28 20:26
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 06:30 08:51 18:32
ВиК-21.00лв. 06:32 08:54 18:35 20:32
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 06:33 08:55 18:40 20:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 06:40 09:00 18:45 20:40
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 06:41 09:01 18:47 20:41
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:42 09:02 18:48 20:42
К З 1.00лв. 06:43 09:03 18:49 20:43