Остановка Цена 19:32 05:14 07:41 12:21 17:21 19:31
К З 05:14
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 19:32 05:15 07:41 12:21 17:21 19:31
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 19:33 05:17 07:44 12:24 17:24 19:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 19:35 05:18 07:46 12:26 17:26 19:36
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 05:20 07:48 12:28 17:28 19:38
ВиК1.00лв. 05:23 07:51 12:31 17:31 19:41
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 19:45
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН1.00лв. 05:25 07:55 12:35 17:35 19:54
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 05:27 07:56 12:36 17:36 19:55
КАНТОНА1.00лв. 05:28 07:57 17:37
РОСИЦА1.00лв. 05:30 07:58 12:37 17:38 19:56
СВЕЖЕСТ1.00лв. 05:31 08:00 12:39 17:40 19:57
РАЗКЛ. КАМЕНАР1.00лв. 05:32 08:02 12:41 17:42 19:59
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 17:53
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 17:55
ГОРСКА1.00лв. 12:42 20:00
ТРАФОПОСТ1.00лв. 12:44 20:01
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 12:46 20:03
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 12:48 20:05
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 12:52 20:08
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 12:54 20:10
ВЪГЛЕН ПЪРВА1.00лв. 05:44 08:14 13:04 17:59 20:19
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 05:46 08:16 13:09 18:00 20:20
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 05:55 08:20 13:10 18:00 20:20
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ1.00лв. 19:37
АВТОГАРА1.00лв. 19:38
ИВАН РИЛСКИ1.00лв. 19:40
БОРСАТА1.00лв. 19:41
ВАМО1.00лв. 19:42
РАДИОЗАВОД1.00лв. 19:43
ЕЛПРОМ1.00лв. 19:45
ВИНЗАВОД1.00лв. 19:46
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 19:47
Метро-21.00лв. 19:48
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 19:49
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-21.00лв. 19:51
САМОЛЕТА/Акс-во/-21.00лв. 19:52
ДЗС/Акс-во/-21.00лв. 19:53
ПОЩА/Акс-во/-21.00лв. 19:54
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 19:55
БЛОКОВИТЕ1.00лв. 19:58
ЧУЧУРА1.00лв. 19:59
ФЕРМАТА1.00лв. 20:01
ИГНАТИЕВО СТОПА1.00лв. 20:03
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 20:05
ИГНАТИЕВО-31.00лв. 20:06
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 20:07
РАЗКЛОН ПРИПЕК1.00лв. 20:09
ПРИПЕК ЦЕНТЪР1.00лв. 20:11
ПРИПЕК ТРЕТА1.00лв. 20:13
ЖАР1.00лв. 20:14
РАЗКЛОН БАНОВО1.00лв. 20:16
ЧЕШМАТА СЛЪНЧЕВО1.00лв. 20:19
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 20:20
Остановка Цена 20:20 06:00 08:20 13:10 18:00 20:20
с. ВЪГЛЕН 06:00 08:20 13:10 18:00 20:20
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 06:00 08:20 13:10 18:00 20:20
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 06:01 08:21 13:11 18:01 20:21
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 06:10 08:30 13:20 20:30
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 06:12 08:32 13:22 20:32
РАЗКЛ. КАМЕНАР1.00лв. 06:15 08:35 18:07
ГОРСКА1.00лв. 06:16 08:37 18:09
ТРАФОПОСТ1.00лв. 06:17 08:38 18:10
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 06:18 08:40 18:11
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 06:19 08:41 18:12
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 06:20 08:43 18:15
КУМАНОВО ЦЕНТЪР 21.00лв. 08:45 18:30
ГОРСКА1.00лв. 08:49 18:34
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 08:53 13:30 18:38 20:40
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 08:56 18:41
СВЕЖЕСТ1.00лв. 08:59 13:31 18:44 20:41
РОСИЦА1.00лв. 09:01 13:32 18:46 20:42
КАНТОНА1.00лв. 09:03 13:33 18:48 20:43
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 09:05 13:35 18:50 20:45
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 09:07 13:36 18:52 20:46
ВиК-21.00лв. 09:09 13:38 18:54 20:48
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 09:12 13:41 18:57 20:51
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 09:15 13:44 19:00 20:54
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 06:21
КУМАНОВО ГРОБИЩА1.00лв. 06:23
с. КИЧЕВО1.00лв. 06:30
Разклона Кичево /за Вн/1.00лв. 06:31
СТОПАНСКИ ДВОР /за Вн/1.00лв. 06:32
ДОБРЕВА ЧЕШМА1.00лв. 06:33
ПОДЕЛЕНИЕТО1.00лв. 06:35
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА1.00лв. 06:37
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ /за Вн/1.00лв. 06:39
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 06:41
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 06:45
ЯВОР1.00лв. 06:48
ПАМЕТНИКА-21.00лв. 06:50
ЧАТАЛДЖА-21.00лв. 06:52
Пл .СЪЕДИНЕНИЕ-21.00лв. 06:54
МУЗЕЯ1.00лв. 06:56
МАТРОСКИ КЛУБ1.00лв. 06:58
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 20:20
СЛЪНЧЕВО ЦЕНТЪР1.00лв. 20:20
СЛЪНЧЕВО ЧЕШМАТА 21.00лв. 20:21
РАЗКЛОН БАНОВО 21.00лв. 20:22
ЖАР 21.00лв. 20:23
ПРИПЕК ТРЕТА - 21.00лв. 20:25
ПРИПЕК ЦЕНТЪР - 21.00лв. 20:27
РАЗКЛОНА ПРИПЕК1.00лв. 20:29
ИГНАТИЕВО ОБРЪЩАЧ1.00лв. 20:35
ИГНАТИЕВО ЦЕНТЪР - 21.00лв. 20:37
ИГНАТИЕВО СТОПА - 21.00лв. 20:39
ФЕРМАТА-21.00лв. 20:40
ЧУЧУРА-21.00лв. 20:41
БЛОКОВЕТЕ 21.00лв. 20:44
ПОЛИКЛИНИКА АКСАКОВО1.00лв. 20:45
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 20:46
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 20:47
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 20:48
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 20:49
ДОМ НА КАМИОНА1.00лв. 20:51
МЕТРО1.00лв. 20:53
БЕЗАЛКОХОЛНА /За БП/1.00лв. 20:54
ВИНЗАВОД1.00лв. 20:55
ЕЛПРОМ-21.00лв. 20:56
РАДИОЗАВОД-21.00лв. 20:58
ВАМО-21.00лв. 21:00
БОРСАТА-21.00лв. 21:01
ИВАН РИЛСКИ-21.00лв. 21:03
АВТОГАРА-21.00лв. 21:05
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ-21.00лв. 21:06
ТРАКИЯ-21.00лв. 21:07
КАТЕДРАЛАТА-21.00лв. 21:09
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 21:10 09:17 13:46 19:02 20:56
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 21:11 07:00 09:19 13:48 19:04
К З 1.00лв. 21:13 07:01 09:20 13:49 19:05 21:00