Остановка Цена 05:15 07:41 17:21 19:21
К З 05:15 07:41 17:21 19:21
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 05:16 07:42 17:22 19:22
ЛАВРЕНТИЙ1.00лв. 05:17 07:44 17:24 19:24
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 05:18 07:46 17:26 19:25
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 05:20 07:48 17:28 19:27
ВиК1.00лв. 05:23 07:51 17:31 19:30
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 07:55 17:34 19:35
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН1.00лв. 05:25 07:59 17:38 19:44
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 05:27 08:00 17:39 19:45
КАНТОНА1.00лв. 05:28 08:01 17:40 19:46
РОСИЦА1.00лв. 05:30 08:03 17:41 19:48
СВЕЖЕСТ1.00лв. 05:31 08:06 17:42 19:49
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 17:55
ВЪГЛЕН ПЪРВА1.00лв. 05:44 08:14 17:59 19:57
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 08:16 18:00 20:00
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 05:55 08:20 18:00 20:00
Остановка Цена 06:00 08:20 18:00 20:00
с. ВЪГЛЕН 06:00 08:20 18:00 20:00
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 06:00 08:20 18:00 20:00
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 06:01 08:21 18:01 20:01
РАЗКЛ. КАМЕНАР1.00лв. 08:35 18:07
ГОРСКА1.00лв. 08:37 18:09
ТРАФОПОСТ1.00лв. 08:38 18:10
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 08:40 18:11
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 08:41 18:12
КУМАНОВО ПЪРВА1.00лв. 08:43 18:15
КУМАНОВО ЦЕНТЪР 21.00лв. 08:45 18:30
ГОРСКА1.00лв. 08:49 18:34
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 06:10 20:08
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 06:11 20:10
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 06:19 08:53 18:38 20:19
КАМЕНАР ЦЕНТЪР1.00лв. 08:56 18:41
СВЕЖЕСТ1.00лв. 06:21 08:59 18:44 20:22
РОСИЦА1.00лв. 06:22 09:01 18:46 20:23
КАНТОНА1.00лв. 06:23 09:03 18:48 20:24
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 06:24 09:05 18:50 20:25
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 06:25 09:07 18:52 20:26
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 06:30 09:12 18:53
ВиК-21.00лв. 06:32 09:14 18:54 20:32
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 06:33 09:15 18:57 20:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 06:40 09:17 19:00 20:40
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 06:41 09:19 19:02 20:41
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 06:42 09:20 19:04 20:42
К З 1.00лв. 06:43 09:21 19:05 20:43