Остановка Цена 13:11 14:46 19:31
К З 13:11 14:46 19:31
8-ми ДЕКЕМВРИ0.00лв. 13:12 14:47 19:32
ЛАВРЕНТИЙ0.00лв. 19:34
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР0.00лв. 19:36
ЯНКО МИХАЙЛОВ0.00лв. 19:38
ВиК0.00лв. 19:41
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 19:45
ЛОЗАРСКА ВЪГЛЕН0.00лв. 19:54
БАЛКАНТУРИСТ0.00лв. 19:55
РОСИЦА0.00лв. 19:56
СВЕЖЕСТ0.00лв. 19:57
РАЗКЛ. КАМЕНАР0.00лв. 19:59
ГОРСКА0.00лв. 20:00
ТРАФОПОСТ0.00лв. 20:01
РАЗКЛОН КУМАНОВО1.00лв. 20:03
КАМЕНАР ЦЕНТЪР0.00лв. 20:05
КУМАНОВО ПЪРВА0.00лв. 20:08
КУМАНОВО ЦЕНТЪР1.00лв. 20:10
ВЪГЛЕН ПЪРВА1.00лв. 20:19
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 20:20
с. ВЪГЛЕН1.00лв. 20:20
ПОЛИГРАФИЯ0.00лв. 13:13 14:48
КОЗИРКАТА0.00лв. 13:15 14:51
МУЗЕЯ0.00лв. 13:17 14:53
Пл. СЪЕДИНЕНИЕ0.00лв. 13:19 14:55
ЧАТАЛДЖА0.00лв. 13:21 14:57
ПАМЕТНИКА0.00лв. 13:23 14:59
ЯВОР0.00лв. 13:25 15:01
РАЗКЛОН ВИНИЦА0.00лв. 13:30 15:06
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ0.00лв. 13:32 15:08
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА /за Осеново/0.00лв. 13:34 15:10
ПОДЕЛЕНИЕТО /за Осеново/0.00лв. 13:36 15:12
ДОБРЕВА ЧЕШМА /за Осеново/0.00лв. 13:37 15:13
Радио предавател0.00лв. 13:38 15:14
СТОПАНСКИ ДВОР /Кичево/0.00лв. 13:39 15:15
РАЗКЛОН КИЧЕВО0.00лв. 13:40 15:16
с. КИЧЕВО0.00лв. 13:45 15:20
РАЗКЛОН ОСЕНОВО0.00лв. 15:30
КАМЪНИТЕ0.00лв. 15:32
ПЯСЪЦИТЕ0.00лв. 15:33
ДЕРЕТО0.00лв. 15:34
ОРЕХИТЕ0.00лв. 15:35
ГОРСКА /за Осеново/0.00лв. 15:36
ГОРНА МАХАЛА0.00лв. 15:38
с. ОСЕНОВО0.00лв. 15:45
Остановка Цена 17:10
ПОЧИВКА/Обръщач/ 17:10
ПОЧИВКА1.00лв. 17:10
УЧЕНИЧЕСКИ К-С1.00лв. 17:11
СРЕДНОШКОЛСКА1.00лв. 17:13
СТАДИОН ВАРНА1.00лв. 17:14
СПОРТИСТ1.00лв. 17:15
СОТИРА1.00лв. 17:17
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 17:18
МИР1.00лв. 17:20
ДУБРОВНИК1.00лв. 17:22
ХЕИ1.00лв. 17:23
СПАРТАК1.00лв. 17:24
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 17:26
ЛЯТНО КИНО ТРАКИЯ1.00лв. 17:29
ТРАНСФОРМАТОРА1.00лв. 17:30
ТЕХНИКУМИТЕ/Сливница/1.00лв. 17:31
ТИХ ТРУД1.00лв. 17:32
ДОМ МЛАДОСТ/ул.Вяра/1.00лв. 17:34
ЦЕНТРАЛНА АВТОБАЗА1.00лв. 17:35
ВЪЗРАЖДАНЕ1.00лв. 17:37
ХЕМУС1.00лв. 17:38
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ1.00лв. 17:39
КАТ1.00лв. 17:40
ТИС СЕВЕР1.00лв. 17:41
АРМЕЙСКА1.00лв. 17:42
МУРГАШ1.00лв. 17:43
ДЕВНЯ1.00лв. 17:45
ХИМИК1.00лв. 17:46
кап.ПЕТКО ВОЙВОДА1.00лв. 17:47
ДЕТЕЛИНА-31.00лв. 17:48
ЛОЗАРСКА/Акс-во/-21.00лв. 17:51
САМОЛЕТА/Акс-во/-21.00лв. 17:52
ДЗС/Акс-во/-21.00лв. 17:53
ПОЩА/Акс-во/-21.00лв. 17:54
ЦЕНТЪР/Аксаково/-21.00лв. 17:55
ПАЗАРА/Акс-во/-21.00лв. 17:56
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ/Аксаково/1.00лв. 18:00
Остановка Цена 18:05
СЛАДКАРСКИ ЦЕХ/Аксаково/ 18:05
ПАЗАРА/Акс-во/1.00лв. 18:06
ЦЕНТЪР/Аксаково/1.00лв. 18:07
ПОЩА/Акс-во/1.00лв. 18:08
ДЗС/Акс-во/1.00лв. 18:09
САМОЛЕТА/Акс-во/1.00лв. 18:10
ЛОЗАРСКА/Акс-во/1.00лв. 18:11
ДЕТЕЛИНА-21.00лв. 18:15
кап.ПЕТКО ВОЙВОДА-21.00лв. 18:16
ХИМИК-21.00лв. 18:17
ДЕВНЯ-21.00лв. 18:18
МУРГАШ-21.00лв. 18:19
АРМЕЙСКА-21.00лв. 18:21
ТИС СЕВЕР-21.00лв. 18:22
КАТ-21.00лв. 18:23
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-21.00лв. 18:25
ХЕМУС-21.00лв. 18:26
ВЪЗРАЖДАНЕ-21.00лв. 18:28
ЦЕНТРАЛНА АВТОБАЗА-21.00лв. 18:30
ДОМ МЛАДОСТ-21.00лв. 18:32
ТИХ ТРУД-21.00лв. 18:34
ТЕХНИКУМИТЕ/Сливница/-21.00лв. 18:36
ТРАНСФОРМАТОРА-21.00лв. 18:38
ЯНКО МИХАЙЛОВ1.00лв. 18:41
СПАРТАК1.00лв. 18:44
ХЕИ1.00лв. 18:47
ДУБРОВНИК-21.00лв. 18:49
МИР1.00лв. 18:51
МЕДИЦИНСКИ К-С1.00лв. 18:53
СОТИРА1.00лв. 18:55
СПОРТИСТ-21.00лв. 18:57
СТАДИОН ВАРНА-21.00лв. 18:58
СРЕДНОШКОЛСКА-21.00лв. 18:59
КАРИН ДОМ1.00лв. 19:00
УЧЕНИЧЕСКИ К-С-21.00лв. 19:00
ПОЧИВКА/Обръщач/1.00лв. 19:00
Остановка Цена 10:00 13:50 15:45 20:20
с. ВЪГЛЕН 20:20
ВЪГЛЕН ЦЕНТЪР1.00лв. 20:20
ВЪГЛЕН ПЪРВА 21.00лв. 20:21
ЯРЕБИЧНА ЦЕНТЪР1.00лв. 20:30
ЯРЕБИЧНА 21.00лв. 20:32
РАЗКЛОН КАМЕНАР1.00лв. 20:40
СВЕЖЕСТ1.00лв. 20:41
РОСИЦА1.00лв. 20:42
КАНТОНА1.00лв. 20:43
БАЛКАНТУРИСТ1.00лв. 20:45
ЛОЗАРСКА Въглен1.00лв. 20:46
ВиК-21.00лв. 20:48
ЯНКО МИХАЙЛОВ-21.00лв. 20:51
КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР1.00лв. 20:54
ПОЛИГРАФИЯ-21.00лв. 20:56
с. ОСЕНОВО1.00лв. 10:00 15:45
ГОРНА МАХАЛА /за Вн/1.00лв. 10:01 15:46
ГОРСКА /за Вн/1.00лв. 10:03 15:48
ОРЕХИТЕ /за Вн/1.00лв. 10:04 15:49
ДЕРЕТО /за Вн/1.00лв. 10:06 15:51
ПЯСЪЦИТЕ /за Вн/1.00лв. 10:08 15:53
КАМЪНИТЕ /за Вн/1.00лв. 10:10 15:55
РАЗКЛОН ОСЕНОВО1.00лв. 10:12 15:57
РАЗКЛОН ОРЕШАК1.00лв. 10:15 16:00
с. ОРЕШАК1.00лв. 16:08
с. КИЧЕВО1.00лв. 10:20 13:50 16:15
Разклона Кичево /за Вн/1.00лв. 10:21 13:51 16:16
СТОПАНСКИ ДВОР /за Вн/1.00лв. 10:22 13:52 16:17
Радио предавател 21.00лв. 10:23 13:53 16:18
ДОБРЕВА ЧЕШМА1.00лв. 10:24 13:54 16:19
ПОДЕЛЕНИЕТО1.00лв. 10:26 13:56 16:21
ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА1.00лв. 10:28 13:58 16:23
ГОЛЕМИЯ ЗАВОЙ /за Вн/1.00лв. 10:30 14:00 16:25
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 10:32 14:02 16:27
ЯВОР1.00лв. 10:36 14:06 16:42
ПАМЕТНИКА-21.00лв. 10:38 14:08 16:43
ЧАТАЛДЖА-21.00лв. 10:40 14:10 16:45
Пл .СЪЕДИНЕНИЕ-21.00лв. 10:42 14:12 16:48
МУЗЕЯ1.00лв. 10:44 14:14 16:50
МАТРОСКИ КЛУБ1.00лв. 10:46 14:16 16:52
8-ми ДЕКЕМВРИ1.00лв. 10:48 14:18 16:54
К З 1.00лв. 10:50 14:20 16:55 21:00