Остановка Цена 07:00 12:00 18:00
БРИЗ 07:00 12:00 18:00
ЛОТОС1.00лв. 07:01 12:01 18:01
РЕЗЕРВОАРА1.00лв. 07:02 12:02 18:02
МОСТА1.00лв. 07:03 12:03 18:03
СВЕТКАВИЦА1.00лв. 07:04 12:04 18:04
РАЗКЛОН ВИНИЦА1.00лв. 07:06 12:06 18:06
ТВ кула1.00лв. 07:11 12:11 18:11
Поделението1.00лв. 07:12 12:12 18:12
Добрева чешма1.00лв. 07:17 12:17 18:17
Остановка Цена 07:30 12:30 18:30
Добрева чешма 07:30 12:30 18:30
Поделението 1.00лв. 07:35 12:35 18:35
ТВ кула1.00лв. 07:36 12:36 18:36
разклон ВИНИЦА-21.00лв. 07:41 12:41 18:41
СВЕТКАВИЦА-21.00лв. 07:43 12:43 18:43
МОСТА-21.00лв. 07:44 12:44 18:44
РЕЗЕРВОАРА-21.00лв. 07:45 12:45 18:45
ЛОТОС-21.00лв. 07:46 12:46 18:46
БРИЗ1.00лв. 07:48 12:48 18:48