Остановка Цена 17:40
АСПАРУХОВО 17:40
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 18:45
Остановка Цена 05:00
с. ИГНАТИЕВО 05:00
К З1.00лв. 05:40
Остановка Цена 06:50 09:00 11:45 19:00
с. СЛЪНЧЕВО 06:50 09:00 11:45 19:00
К З1.00лв. 07:50 09:30 12:45 20:00
Остановка Цена 16:30
с. СЛЪНЧЕВО 16:30
АСПАРУХОВО1.00лв. 17:30