Остановка Цена 06:50 08:50 18:30
АСПАРУХОВО 06:50 08:50 18:30
с. ДОБРОГЛЕД1.00лв. 07:50 09:50 19:40
Остановка Цена 12:00
К З 12:00
с. ДОБРОГЛЕД1.00лв. 12:50
Остановка Цена 14:30
К З 14:30
с. ИГНАТИЕВО1.60лв. 15:30
Остановка Цена 16:40
К З 16:40
с. СЛЪНЧЕВО1.00лв. 17:30
Остановка Цена 06:00
с. ИГНАТИЕВО 06:00
АСПАРУХОВО1.00лв. 06:45
Остановка Цена 15:30
с. ИГНАТИЕВО 15:30
К З1.00лв. 16:30
Остановка Цена 17:30
с. СЛЪНЧЕВО 17:30
АСПАРУХОВО1.00лв. 18:25
Остановка Цена 07:50 09:50
с. ДОБРОГЛЕД 07:50 09:50
АСПАРУХОВО1.00лв. 08:40 10:50
Остановка Цена 12:50
с. ДОБРОГЛЕД 12:50
К З1.00лв. 13:50