Остановка Цена 06:50 16:30
К З 06:50 16:30
с. ЗАСМЯНО1.00лв. 08:00 18:00
Остановка Цена 11:15
К З 11:15
с. ВОДИЦА1.00лв. 12:50
Остановка Цена 19:20
К З 19:20
с. Л. КАРАВЕЛОВО1.00лв. 20:20
Остановка Цена 05:50
с. Л. КАРАВЕЛОВО 05:50
К З1.00лв. 06:50
Остановка Цена 12:50
с. ВОДИЦА 12:50
К З1.00лв. 13:50
Остановка Цена 08:00 18:00
с. ЗАСМЯНО 08:00 18:00
К З1.00лв. 09:10 19:15