Остановка Цена 06:50 11:15
К З 06:50 11:15
с. ЗАСМЯНО1.00лв. 08:00 12:40
Остановка Цена 14:20 16:30 19:20
К З 14:20 16:30 19:20
с. Л. КАРАВЕЛОВО1.00лв. 15:20 17:30 20:20
Остановка Цена 05:50 15:20 17:30
с. Л. КАРАВЕЛОВО 05:50 15:20 17:30
К З1.00лв. 06:50 16:25 18:30
Остановка Цена 08:00 12:40
с. ЗАСМЯНО 08:00 12:40
К З1.00лв. 09:10 13:55