×
Map
# schedule arrives in distance

За линиите на Градски Транспорт можете да използвате:
- сайта по проект "Интегриран Градски Транспорт"
- общинското приложение:Info iTransport

За проблеми, сигнали и въпроси:
Иван Портних - поръчал и приел продуктите по проекта.
Биляна Якова - ръководител на проекта.
Сигнали за нередност към Община Варна

Operators

  • offline
  • online
Loading the map ...