Текущи

Градски транспорт EАД

„Градски транспорт“ ЕАД Варна информира гражданите и гостите на гр. Варна, че до 31.10.2022 г. вкл., автобусна линия 409 ще бъде обслужвана по утвърдената транспортна схема до к.к. „Златни пясъци“ в делник и празник с настоящото си разписание.
Автобусни линии 9 и 109 ще се обслужват по настоящото си разписание.

Считано от 01.10.2022 г. се преустановява обслужването на линия 209 Бърз.

Считано от 08:00 часа на 30.09.2022 г. – петък ще бъдат въведени маршрутни промени в обслужването на автобусна линия 12 в район „Аспарухово“. След спирка „Център Аспарухово“, автобусите ще продължават по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ до сп. „Зора“.
Посока „Бриз“ курсовете ще преминават по ул. „Кичево“, десен завой по ул. „Лерин“, ще обслужват спирка „Чонгора“,  наляво по бул. „Св. св. Кирил и Методий“ посока спирка „Център Аспарухово“.
Без обслужване ще са спирките на ул. „Найчо Цанов“ – „Христо Баев“ и „Христо Манолов“ – двупосочно.
Маршрутните промени се въвеждат във връзка с издадено разрешение за строеж и протокол за откриване на строителна площадка за обект: „Основен ремонт на ул. „Найчо Цанов", по плана на 28-ми м. р., район Аспарухово, гр. Варна.

Работно време на администрацията

 от 08:00 часа

до 16:30 часа

Зареждане на картата ...