Текущи

Градски транспорт EАДТранстриумф Холдинг АДДелтакар ООД

Временна организация и маршрутни промени във връзка с  изпълнение на строителни дейности в участъка на ул. „Прилеп“ от кръстовището с бул. „Левски“.
Считано от 10.12.2018 г. автобусни линии 10, 12 и 23, от ЖП Гара и Аспарухово, след спирки „Янко Михайлов“ и „Проектантска“ ще се движат по бул. „Цар Освободител“, на кръстовището с бул. „Хр. Смирненски“ ще завиват надясно и ще се включват по утвърдените си маршрути. Няма да се обслужва спирка „ВиК“, ще се обслужват спирки „Струга“ и "Победа".
Автобусна линия 12 от „Бриз“ посока „Аспарухово“ след спирка „Военна болница“ ще завива наляво по ул. „Подвис“ и ще обслужа спирки „Зеленика“, „Спартак“ и ще се включва по маршрута си. За периода на ремонтните дейности няма да се обслужват спирки „Подвис“, „Вятърна мелница“, „ВиК“.

ВОД бул. "Левски"
19.11.2018 - 30.12.2018

Временна организация и маршрутни промени във връзка с  изпълнение на дейностите по проект  „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиe и в рамките на предвидените за изпълнение на дейности на обект "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Васил Левски" в участъка от "Подвис" до бул. "Осми Приморски полк" в т. ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези“
От 19.11.2018г. в този участък ще бъде затворено за движение северното платно, както и подходите към него от ул. „Мир“, „Дубровник“ и автоподлеза на ул. „Царевец“.  Движението ще се извършва двупосочно по южното платно.
При въвеждане на ВОД и откриване на строителни площадки за изпълнение на строително-ремонтните работи на обекта, автобусните спирки на линиите обслужвани от „Градски транспорт“ ЕАД Варна, за времето на ремонтните дейности, ще бъдат обозначени и осветени.
В обхвата на ремонтните дейности са спирки: „ХЕИ“, „Дубровник“, „Базар Левски“.

Уважаеми клиенти,
 
„Градски транспорт“ ЕАД Варна, Ви информира, че във връзка с  "Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от бул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева", както и корекция на битов тласкател, с цел безопасност, считано от 19.11.2018 г. спирка „Любен Каравелов“ НЯМА да се обслужва двупосочно за времето на ремонтните дейности.

Работно време на администрацията

 от 08:00 часа

до 16:30 часа

Зареждане на картата ...